Motion Palpitatie

Motion Palpatie

De evaluatie van de individuele bewegelijkheid van de vertebrale gewrichtjes en andere gewrichten van het lichaam is een van de hoogst ontwikkelde kundigheden van de chiropractie. Het vergt vele jaren om de techniek van Motion Palpitatie meester te worden. Het geeft de chiropractor exacte informatie over de aanwezige speling in het gewricht, waar en in welke mate een gewricht is begrensd ten opzichte van de theoretische bewegingsvrijheid en zelfs erover of een correctie tot de mogelijkheden behoort.

Elk gewricht is idealiter in staat om een veelvoud van bewegingen te maken, dan wel gecoördineerde bewegingen zoals flexie, extensie, rotatie en zijdelingse buiging. Bij een beweginsevaluatie kunnen sóms schurende geluiden waargenomen worden in een gewricht, maar het kan áltijd gevoeld worden, indien een abnormaal bewegingspatroon gevonden wordt. Deze informatie vertelt de chiropractor ook hoe de correctie dient plaats te vinden en dient naderhand als vergelijking bij de herevaluatie om naar een optimaal resultaat toe te kunnen werken.